Liên hệ Lille Canvas Store

Cửa hàng chính: Số 25 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Cửa hàng số 02: Số 155Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh

Hotline: 0909.33.82.28